Vinterstierna

Sameägt land och vatten med vinterbetesrätt

  Skattemannarätt med adpertinenser

av

Tomas Cramér

Samernas Vita Bok (SVB)
30 vol. 1966–2000
Volym 30
©Tomas Cramér 2000-2002


Vinterstjärna
Dávgát över nattens falnande lägereld
Under renflyttningen i Sjaunja eller Idre
Stjärnförfattarna:
Stjärnorna kvittar det lika
Om samen är född eller död
 

 

 

Jag var husvill och I herbergaden mig

***

Det I haven gjort en av dessa minsta mina bröder
det haven I gjort mig

Arvbibeln Matt. 25


Innehåll
Om författaren

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad tisdag 5 mars 2002. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.