Brev från Ann-Christin Nykvist

Jordbruksminister


Jordbruksdepartementet
Jordbruksministern

Den samiska budkaveln
Att: Tomas Cramér
Blockhusudden 16
118 25 Stockholm

 

 

Tack för ert brev.

Ni har i brev till mig yrkat att FN-kommittéernas yttranden över Sveriges rapporter på svenska språket delges media och alla samebyar och sameföreningar genom posten, att ambassadör Love Kellbergs yttranden till UD angående ny renbeteskonvention offentliggöras och att svenska samers rätt i Norge rättsprövas.

Av regeringens skrivelse (2001/02:83) En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna framgår att regeringen låter översätta till svenska framför allt svenska rapporter om de sex FN-konventioner som rör mänskliga rättigheter liksom de efterföljande kommentarerna. Dessa går att läsa på regeringens hemsida www.regeringen.se, underrubrik Demokrati och mänskliga rättigheter. Regeringen informerar också regelbundet på denna sida när rapporter skickats och förhör genomförts.

Beträffande Love Kellbergs yttranden till UD får jag ber er att vända er till UD vad gäller offentliggörande.

Rättsprövning av svenska samers rätt i Norge måste avgöras av Norge.

Stockholm i maj 2005

Med vänlig hälsning

Ann-Christin Nykvist


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Wednesday, 06 December, 2006. Webmaster Carl Cramér.