Om Vinterstierna

Förord till den digitala utgåvan


Det här är en digital version av Tomas Cramérs bok Vinterstierna, för tillfället under utgivning. Kostnader för tryck och dåliga kanaler för bokförsäljning vållar svårigheter med att sprida dessa texter i bokform, men på internet kan de med enkla medel göras tillgängliga. Förhoppningen är att journalister, politiker, sameintresserade, samerna själva och övriga intresserade skall kunna nå dem här.

Arbetet med Samernas Vita Bok har fortskridit sedan 1966, Vinterstierna utgör den 30:e volymen i denna serie. Dessa tidigare böcker finns av naturliga skäl inte i digital form, men om intresse finns kan de kanske digitaliseras.

Min roll i detta har varit liten; jag har bara lagt upp sakerna på internet, men jag har följt min far och hans engagerade arbete för samernas sak, en sak han började arbeta med samma år jag föddes. I själva verket startade skattefjällsmålet samma dag jag föddes.

Tiden får utvisa om hans arbete gjorde någon skillnad, om samekapitlet i historien stängs till slut, eller om det kan leva vidare in i framtiden. En framtid som kanske är mer tolerant och förmögen att ta till sig och respektera små grupper och folk. En framtid där samernas sätt att leva med naturen, inte av naturen, kan bli en ledstjärna för oss alla.

Linköping, Februari 2000

Carl Cramér

 


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad måndag 28 februari 2000. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.