Skrivelse Historisk Tidskrift


Stockholm den 14 april 2000

Historisk Tidskrift

Pär Frohnert

Lund

Som belysning bifogar jag en uppsats som Tidsskrift for Rettsvitenskap vägrade införa 1986. Var skälen att fakta och åsikter var oönskade, ehuru välgrundade?

Är det av liknande skäl som Du ej vill införa min opposition på Mörkenstams avhandling?

Nedgraderingen av samerna från ett bra opinionsläge i HD 1868 och i riksdagen 1871, successivt till "fri skottlossning i fjällen" och ett totalt felkonstruerat sameting 1992–93 påminner om andra nedgraderingar i Europa (1930-talet) och Amerika.

– Emancipation 1751–52

– Disfranchisement 1884–86

– Privilegium odiosum 1928

– Path Dependence nu

– Exorbitant Burden nu

Detta får ej komma fram? Det går att nå Mörkenstam. Det går att slipa formen. Frågan kräver ett svar.

Med vänlig hälsning


Tomas Cramér

Blockhusudden 16

115 24 Stockholm

Telefon: 08-661 00 56

Bilagor: Bilaga 1

Bilaga 2 Till Joakim Nergelius


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Wednesday, October 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.