Not till Tomas Cramér: Jämlikheten satt ur spel, Jämtlandsposten 1986


Det bör tilläggas att docenten Åke Holmbäck 1920 i Upsala Universitets Årsbok hävdade att samerna ägde sina lappskatteland och skattefjäll. Holmbäck torde ha av politiska skäl förmåtts att helt ändra uppfattning i denna fråga, varvid professor K. B. Wiklund (som nära samarbetade med professor Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutionen vid Upsala Universitet) varit verksam, se förordet och innehållet i SOU 1922:10, där Holmbäcks arbete av 1920 ej gendrives, icke ens nämnes. Rasbiologiska institutet verkade 1922–1959 men Lundborg, f. 1868, hade verkat sedan 1900-talets början. När Holmbäck var närmare 90 år hade jag ett tillfälle att i närvaro av professor Gerhard Hafström intervjua Holmbäck. Holmbäck uppgav då att han ej var intresserad av att få uppdraget att skriva det som blev SOU 1922:10, att han var helt beroende av det material som ställdes till hans förfogande av Wiklund och att han egentligen ville ge uttryck åt sin stora sympati för samerna, vilket ej var möjligt inom uppdraget och inom SOU 1922:10. Det är rimligt att av Holmbäcks intervjuuttalanden sluta, att Holmbäck egentligen kvarstod vid sin uppfattning 1920, vilken han dock även i intervjun undandolde. Som sagt gör Holmbäck heller inga försök att gendriva vad han skrivit i ämnet 1920 och han återkommer ej heller senare till frågan. I själva verket försattes nog Holmbäck av K. B. Wiklund i ett tvångsläge. Wiklund var djupt inblandad i arbetet på en renbeteskonvention mellan Sverige och Norge, vilken till slut blivit av 1919 med ikraftträdande 1923 och med omfattande tvångsförflyttningar av samer som förutsättning. Dessa tvångsförflyttningar kunde ej genomföras om Holmbäcks åsikt av 1920 skulle stå sig. Holmbäcks åsikter av 1920 borde ej heller, enligt överheten, bli allmänt kända och framför allt ej kända för samerna. Samerna skulle ju kunnat motsätta sig tvångsförflyttningarna. Sydsamerna kunde ju åberopande Holmbäck vägra att mottaga de tvångsförflyttade nordsamerna. Det gällde därför att undandölja Holmbäcks uppsats av 1920. 1981 var den okänd för HD, liksom den verkliga innebörden av ”universitas” enligt La Grande Encyclopédie.


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad tisdag 5 mars 2002. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.