Brev till Docent Dick Harrison, Stockholm den 14 juli 2002


Stockholm den 14 juli 2002


Dick HarrisonBroder Dick,

Varmt tack för den vackra boken Jarlens sekel. Det vore härligt om Du kunde fortsätta Din initierade lappmarksskildring – själv eller genom elev – s. 555 ff och följa detta drama över 1646 års skattläggning, Schefferus 1673, 1751–52 kodicill, Gustaf III 1789, Viktor Cramér m.fl. i HD 1868, Gustaf von Düben 1872, Knut Olivecronas normerande volte-face 1884, ras-mindervärdig kultur, Herman Lundborgs favoritelev prosten Georg Bergfors i Sveriges Radio – moder Sveas egen röst – 1935, se Anne Li Lindgren i Historisk Tidskrift 2002:1.

Sveriges politiker, historiker och rättshistoriker har aldrig kommit ur 1935 års attityd. Visserligen har folkhemmet en ny attityd mot "svaga grupper"; den äldre fattigvårdsattityden skall ändras till ett varmare klimat. Undantagna är dock samer och zigenare, som står utanför folkhemmet 1935 och alltfort. Din kritik mot rättshistorikerna är verkligen drabbande.

Här har rasskäl medverkat liksom – när det gäller de okrigiska samerna – oblodig social ingenjörskonst. Både blod och frånvaro av blodsutgjutelse pga. samernas okrigiskhet: Blodbok. – 1328 (1543 Gustav Vasa) garanterade drotsen Knut Jonsson – S. Birgittas morbror – samernas jakträtt-fiskerätt, en omsättningsbar tillgång som togs ifrån dem först den 14 december 1992 av Per Unckel!

Åkarpslagen 1899 – se Nils Stjernberg i Uggleupplagan – ett politiskt och nedvärderande övergrepp, är en parallell till rennäringslagstiftningen som "fastighetsreglering"; Ludvig Annerstedt – se Biografiskt Lexikon – stod bakom båda.

Jag studerar Din tjocka bok på Örsö i skärgården, plats för ett flertal internationella sameseminarier, med bl.a. dr Otto Jebens från Norge. Tack!

Jag bifogar en skrivelse till regeringen denna dag. FN:s mening med att inrätta urbefolkningsdekaden 1994–2004 – reaktion mot Columbus – var ju säkerligen ej att dekaden nationellt skulle verka som mörkläggningsorgan, vilket nu sker i Sverige under Peter Weiderud, som tillhandagår samernas motpart staten, exploatören i Columbus-stil: kleptokrati.

Vännen


Tomas C.


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Friday, August 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.