Brev till Professor Einar Niemi, TromsöStockholm denProfessor Einar Niemi

Historiska Institutionen

Universitetet

TROMSÖ

Norge
Bäste Broder,

Åberopande tidigare korrespondens vill jag ånyo uttrycka min uppskattning för boken Den finske fare och behandling av skoltsamernas rätt i Neiden m.m. och jag vill varmt gratulera till Gad Rausing-priset å 800.000.

Enligt svensk press talar Du om nätverk i norr, men Uppsala (Hugh Beach) och Stockholm (Cramér med 30 volymer Samernas Vita Bok, SVB, 1966–2003, docent Staffan Källström, fil. dr Ulf Mörkenstam) nämns ej; en man som Henry Ninde har tydligen svårt med Uppsala-Stockholm, vilket jag redan för några år sedan påtalat för Dig i brev, som besvarats. Det var dock denna miljö som genom Altevatn-målet i Höyesterett 1968 bröt isen för samernas rätt till land och vatten. Detta framgår ju klart av Varfjell-Stifjellmålet i hovrätten 1979. Dessa fakta passar tydligen ej vännen Henry som jag träffade vid Kodicillens 250-årsjubileum i Kautokeino 2001.

Jag vill nu gärna inbjuda Dig till Utrikespolitiska Institutet (chef Anders Hellner) i Stockholm, Lilla Nygatan 54, Gamla Stan, den 24 april 2003, kl 16, där Samerna och folkrätten skall diskuteras i samarbete med Olof Palmers Internationella Centrum (Thomas Hammarberg).

Jag bifogar en del handlingar från nyligen hållna seminarier i Stockholm, Samedag VIII–IX. Där finns även en observation om Gad Rausing-medel som använts fel. Detta saknar givetvis varje tillämpning på Ditt ytterst välförtjänta pris.

Med de bästa välgångsönskningarTomas CramérP.S.

Jag vill nämna att professor O. H. Magga skall tala den 24 april i Stockholm tillsammans med fil. dr Ulf Mörkenstam, som skrivit ytterst stringent avslöjande om svensk samepolitik i den av Röda Korset inaugurerade boken Svenska Värderingar? Att se och ompröva det invanda, Carlssons bokförlag, Stockholm, där även docent Staffan Källström skriver. Detta är ny banbrytande samevetenskap på det rättsliga fältet, där Sverige skiljer sig mycket från Norge.

Eftersom Du skall mottaga priset ur Konungens hand kan det vara viktigt att veta att dennes syster Christina, prinsessan, skrivit förord till den bok där Ulf Mörkenstams avslöjar den svenska rasismen mot samerna, som även FN:s rasdiskrimineringskommitté och FN:s människorättskommitté, båda i Genève, avslöjat och kritiserat skarpt 2001 och 2002. Kommittéerna ålägger Sverige att på ett omfattande sätt publicera deras utlåtanden, vilket Sveriges UD totalt försummat. Utlåtandena är ej ens översatta till svenska (eller till det "godkända" språket samiska). Prinsessan Christina var tidigare ordförande i Röda Korset.

Man gör ej karriär vid Umeå universitet på att vara aktiv samevän.

Det är tydligt att det var mina och min broders (docent i medicin) samtal med skolkamraten Gad Rausing i min broders bostad på Narvavägen i Stockholm som åstadkom att Gad gav dessa medel till forskning om nordliga minoriteter. Vi talade mycket med honom just om detta och även om Dina avslöjande insatser.

D.S.– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Friday, August 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.