Brev till Lilian Mikaelsson, Stockholm den 30 oktober 2002


Stockholm den 30 oktober 2002


Lilian Mikaelsson

Munstycksvägen 12

123 57 FARSTAKära Lilian,

Välkommen hem!

Mitt anförande den 24 april 2002 på Samiska Budkavlens seminarium har ingivits till regeringen av Lars J. Nutti och ytterligare några samer med yrkande att Sametinget får förvalta jakt och fiske på samernas områden och helt sköta ekoturismen.

Detta mitt anförande biläggs här och är av dessa samer och mig auktoriserat. Det är alltså den form mitt anförande skall ha vid en publikation enligt upphovsrätten av hela seminariet.

Jag kommer att tala på Etnografiska Museet den 7 och den 15 december 2002 och hoppas Du kommer då. Jag vill då bl.a. behandla Lennart Lundmarks bok "Lappen är ombytlig" 2002 och Ingemar Eliassons SOU 2002:77. Human rights Committee och Rasdiskrimineringskommissionen har gjort viktiga uttalanden nyligen.

Det är betydelsefullt att kodicillens samiska värdighet, den lappiske nationens conservation, med bakgrund i Pufendorff och Grotius och uttryckt i samernas egen domstol, Lapprätten, uppfattas rätt.

Förlusten av samisk värdighet kommer med Knut Olivecrona 1884, skallmätningen etc.

Värdigheten upprättas nu av en ny forskargeneration som sätter kända saker i nytt ljus i boken Svenska värderingar? 2002 (Carlssons bokförlag), inspirerad av Röda Korset.

Med hjärtliga hälsningar

Tillgivne


Tomas Cramér

08-661 00 56
Bilaga


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Friday, August 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.