Brev till Lars-Anders Baer, Sametinget

Den 19 januari 2003


Käre Lars-Anders,

Artikeln Svenskjävel i Samefolket nr 12 handlar om en film i SVT 2003-01-15 (rasism som i filmen), repris 2003-01-17. Lars Thomassons fabulering i samma nr 12, s. 26–28 gör ju även mig till svenskjävel, vilket han fyllt nog över 100 sidor med i Samefolket i flera år. Det han skriver är mest strunt och missar helt den stora juridiska kampen som Du deltog i och vars utgång i Högsta Domstolen Du kommenterade i just Samefolket (ej dom av domare). Fabuleringen saknar stöd i samtida protokoll.

Jag anser att Högsta Domstolen hade på sig ett politiskt scoutbälte i domen, "det bestående är alltid rätt, även lagar som vilar på nedvärdering". Vad Lars Thomasson gör mot mig innebär ju att även han bär detta politiska scoutbälte och det gjorde han väl när han politiskt agiterade mot att gå till Strasbourg 1981, samernas största historiska misstag nr I.

Nr II var att styrelsen 1977 drog tillbaka förslaget till Landsmötet om stödjande medlemmar. Utan misstag nr I och II skulle samerna stå mycket starkare idag (även om man förlorat hade man visat att man ville kämpa för det rätta).

Filmen Svenskjävel tar ju upp rovdjursfrågan och jag har länge varit förvånad över att de organiserade samerna inte gått till medveten kunnig attack mot Naturvårdsverket, som ju ej är den objektiva domstol samerna har rätt till enligt Mänskliga rättighetsförklaringen i FN 1948 och följande konventioner. Varför kontaktas ej en folkrättsadvokat ur eliten?

Min artikel – Stoppa Jan Alvås gränsbestämning! – är vanställd i Samefolket. Jag bifogar den rätta lydelsen samt min artikel Samerna och det svenska storsamhället i Contra 6/2002.

På sida 3 överst i artikeln mot Jan Alvås gränsbestämning framhåller jag att enligt ILO 169 artikel 2:2a skall samerna kunna finansiera rättegången i samma utsträckning som motparten "bönderna" men att detta ej tillämpas i Sverige. Rätten för samerna till rättegångsfinansiering i Sverige gäller enligt allmän folkrätt, Europakonventionen, CCPR m.fl. Varför går ej samerna till attack via eminent folkrättsjurist och kräver att staten finansierar detta?

Observera att Europaparlamentet anmärkt på Sverige (men trots de två, Genève- och FN-organens kritik glömt samefrågan).

Det måste gå för Sametinget att via svenska politiker få igång Europaparlamentet samt via interpellation i riksdagen ställa statsministern och sameministern till svars. Uppvakta dessa ministrar! När nu rovdjursfrågan fått publicitet!

Det finns mycket att göra. Varför passivitet?

Eftersom det är svårt att processa när samerna står på 12 miljoner minus i rättegångskostnad pga. vanskötta rättegångar (vinterbete; observera Skattefjällsmålet var välskött och ej ledde till något minus i rättegångskostnad) är det folkrätten som ger möjligheter. En folkrättsjurist kan driva frågan om obalansen till samers nackdel när det gäller rättegångskostnad och även se till att få nödvändig publicitet. Proportionaliteten är viktig folkrättsmässigt och den finns ej för närvarande i rovdjursfrågan.

Gamle vännen och stridskamraten,


Tomas Cramér

Ring mig gärna, 08-661 00 56.– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Friday, August 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.